• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
13.02. 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca


                                                                                                                                                                                                                                                                              

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-05/18-04/126
URBROJ: 2147-04/18-04
Gradac, 13. veljače 2018. godine 
 
 
Sukladno članku 20. i članku 22. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 04/18), a na osnovu zapisnika o radu povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca, viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac dana 13. veljače 2018. godine objavljuje 
 
POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 
 
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, a to su: 
 
1. Nera Drlja, Hvarska 7, Makarska 
2. Teo Jašaragić-Rako, Licinijanov prolaz S2, Makarska
3. Mlinjarić Iva, Stjepana Radića 2, Makarska
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se  u prostorijama Općine Gradac dana 19. veljače 2018. godine s početkom u 12:00 sati.
 
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. 
 
Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Gradac. 
 
VIŠI STRUČNI SURADNIK 
ZA PRAVNE POSLOVE
Andrea Miličević
 
 
 
                                                                                                         
  • PODIJELITE