gradac brist podaca zaostrog drvenik

Komunalni zahvati

Općina Gradac u svom redovnom radu provodi niz komunalnih zahvata. Iako oni ne spadaju u red velikih investicija, svakako čine najznačajniji dio komunalnih mjera za poboljšanje kvalitete života gradjana. Njihovim planiranjem i pravodobnim provodjenjem ostvaruju se neki od osnovnih preduvjeta življenja u ljepšoj, sigurnijoj i zdravijoj sredini. Ti zahvati omogućuju kvalitetniju prometnu komunikaciju, održavaju i poboljšavaju infrastrukturne kapacitete, i čine sukus općinskih komunalnih akcija.

Tijekom 2013. godine, Vlastiti komunalni pogon i naši kooperanti dovršili su sljedeće komunalne zahvate:

Gradac:

- Izgradnja fontane povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju
- Rekonstrukcija i obnova starog groblja
- Promjena kanalizacione crpke u centru mjesta
- Uredjenje zapadnog ulaza u Biokovsku ulicu
- Uspostava javne rasvjete na Mlatinju, pored Osnovne škole Gradac, i na Gradini
- Asfaltiranje cesta: Obala (na Mlatinju) i Trg hrvatskog preporoda
- Hortikulturni zahvati: sadnja stabala

Brist:

- Dogradnja javne rasvjete

Podaca:

- Asfaltiranje ulica i dijelova ulica: Primorski put, Staro selo
- Produženje šetnice Viskovića vala – Lučica

Zaostrog:

- Asfaltiranje dijela puta za Staro selo
- Nasipanje i uredjenje plaže
- Izgradnja odvoda oborinskih voda
- Obnova komunalne opreme (klupa) na plaži

Drvenik:

- Uredjenje parka pored škole
- Asfaltiranje ulide pored Osnovne škole Drvenik