gradac brist podaca zaostrog drvenik

Poslovnik

Na temelju članka 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi (NN 144/12) i članka 139. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12) i članka 25. Statuta Općine Gradac (Službeni glasnik Općine Gradac br. 79/09), Općinsko vijeće općine gradac na svojoj 26. Sjednici održanoj 18. Ožujka 2013. Donijelo jePOSLOVNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GRADAC


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1
Ovim Poslovnikom detaljnije se uredjuje način konstituiranja Općinskog vijeća, obveze i odgovornosti vijećnika, ostavivanje prava i dužnosti predsjerdnika i podpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada tijela Općinskog vijeća, postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, poslovni rad na sjednici, te druga pitanja značajna za rad Općinskog vijeća općine Gradac.

Članak 2
Ako pojedino pitanje u radu Vijeća nije uredjeno ovim Poslovnikom, to će epitanje urediti Vijeće posebnim zaključkom.
Po odredbama ovog Poslovnika, koje uredjuju način rada Općinskog vijeća, rade i radna tijela Općinskog vijeća, a mogu, sukladno odredbama ovog Poslovnika, donijeti i svoj Poslovnik.


Poslovnik Općinskog vijeća općine Gradac (pdf dokument)

Poslovnik pdf.