gradac brist podaca zaostrog drvenik

POZIV svim korisnicima proračunskih sredstava

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa:022-05/12-03/
Urbroj: 2147-04/12-03
Gradac, 15.10.2012.


P O Z I V
svim korisnicima proračunskih sredstava


U pripremi je izrada Proračuna Općine Gradac za 2013.godinu te se pozivaju svi korisnici općinskog proračuna u 2012.godini da do 31.10.2012.godine dostave:

1. izvješće o cjelokupnom poslovanju za razdoblje 01.01.do 30.09.2012. godine s prikazom utrošenih sredstava dobivenih iz Proračuna
2. programe rada i aktivnosti za 2013.godinu sa projekcijama 2014.i 2015. godina s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Pozivaju se i svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Gradac da u istom roku dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2013.godinu te projekcije za 2014.i 2015.godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Sportske, kulturne i druge udruge dužne su uz navedeno dostaviti i popis članova udruge te zapisnik sa redovne godišnje skupštine udruge na kojoj je usvojeno financijsko izvješće prethodne godine.

Samo blagovremeno pristigli zahtjevi uzet će se u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Gradac za 2013. godinu te odrediti visina financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

Temeljem pristiglih zahtjeva izradit će se:
-program javnih potreba u kulturi
-program javnih potreba u sportu
-program javnih potreba u oblasti socijalne skrbi
Prijave se dostavljaju na adresu Općina Gradac Stjepana Radića 3. Gradac.


OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Kosović