gradac brist podaca zaostrog drvenik

Prvi javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
 
 
Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito neizgrađenim zgradama (''Narodne novine'' br. 86/12) Općina Gradac, objavljuje
 
 
prvi JAVNI POZIV
vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja
zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 
 
 
Pozivaju se vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada s područja Općine Gradac da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
 
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Makarska, Ob.Kralja Tomislava 1., 21330 Makarska
 
Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, na kojoj su izvedeni najmanje grubi i konstruktivni građevinski radovi. Uvjet je da su radovi izvedeni do 21.lipnja2011.godine (isto se dokazuje uvjerenjem Državne geodetske uprave ili na drugi nedvojben način).
 
Zahtjev za izdavanje rješenje o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30.lipnja2013.godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.
 
Iznimno od gore navedenog predmetni zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu Zakona (04.kolovoza2012.godine) podnosi se najkasnije do 31.prosinca2012.godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.
 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:
- zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,
- manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2,
- jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2,
- pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2.
 
Vlada Republike Hrvatske će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijet uredbu kojom će se propisati visina i način obračuna, te detaljniji uvjeti plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
 
Također molimo građane da se za sva eventualna pitanja i nejasnoće obrate komunalnom referentu Općine Gradac osobno ili na na tel: 021/697-601.