gradac brist podaca zaostrog drvenik

Vlastiti komunalni pogon

Vlastiti komunalni pogon osnovan je 17.4.2010 godine, sa zadaćama čišćenja i potpunog ili djelomičnog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i objekata u posjedu/vlasništvu Općine Gradac, održavanja i upravljanja grobljima, i održavanja reda u luci Gradac i naplati lučkih pristojbi.

Vlastiti pogon Općine Gradac broji 8, a u sezoni 22 djelatnika, koji ispunjavaju postavljene zadaće. Od 2011. godine upravitelj Vlastitog pogona je Dragan Andrijašević.


Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Gradac (pdf dokument)