gradac brist podaca zaostrog drvenik

Program stručnog osposobljavanja u Općini Gradac

 Program stručnog osposobljavanja pdf. 

 

Sukladno Planu Prijma na stručno osposbljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Gradac primit će se sva polaznika. 

 

1. Viši stručni suradnik za proračun i financije
2. Viši stručni suradnik za pravne poslove