gradac brist podaca zaostrog drvenik

Odluka o uklanjanju kontejnera s javnih površina

 Odluka o uklanjanju kontejnera s javnih površina pdf. 

 

Ovom Odlukom uklanjaju se svi kontejneri za odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Gradac.

Otpad će se ubuduće odlagati isključivo samo u predviđene kante.