gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Objavljeno 21.2.17. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 022-05/17-04/403 URBROJ: 2147-04/17-04 Gradac, 21. veljače  2017. godine   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/17  od  08. veljače 2017.godine objavljuje   OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost   I. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Gradac dana 27. veljače 2017. godine s početkom u 10:00 sati.   II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći kandidat: -         Zlatka Andrijašević, Vladimira Nazora 1, 21330 Gradac.   III. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.   IV. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju intervju će se provesti istog dana.   V. Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr.   VIŠI STRUČNI SURADNIK                                                                                                                          ZA PRAVNE POSLOVE                                                                                                                         Andrea Prce Dostaviti: -         Internet stranica Općine Gradac, -         Oglasna ploča, -         Pismohrana, ovdje  

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti - komunalni radnici Objavljeno 15.2.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 022-05/17-04/390 URBROJ: 2147-04/17-04 Gradac, 15. veljače  2017. godine   Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik – 10 (deset) izvršitelja na

Dopis - razvoj poljoprivrednih gospodarstava Objavljeno 10.2.17.       Klasa: 130-03/17-02/0001 Ur. broj: 2181-223-04-17-0001 Split, 09. veljače 2017.   Poštovani,   U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i

Obavijest : razvoj poljoprivrednih gospodarstava Objavljeno 10.2.17.  1. Vrsta potpore: Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi: – isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore, –

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik Objavljeno 31.1.17.       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 022-05/17-04/367 Urbroj: 2147-04/17-04 Gradac, 31. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj