gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Plan prijma u službu općine Gradac za 2017. godinu Objavljeno 17.1.17.  Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) i u skladu s Proračunom Općine Gradac za 2017. godinu („Službeni glasnik“ broj 15/16) , općinski

Ruralni razvoj Republike Hrvatske Objavljeno 13.1.17.   Klasa: 130-03/17-02/0001 Ur. broj: 2181-223-04-17-0001 Split, 13. siječnja 2017.   Poštovani,   U okviru u okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala natječaj iz podmjere 6. 1 „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“. Natječaj je otvoren 21. prosinca 2016. a prijave se podnose do 24. veljače 2017. godine.   Na ovaj natječaj mogu javiti osobe od 18 do 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva manje od 18 mjeseci ili preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu od 376.840,00 kuna po korisniku za razvoj poljoprivrednih gospodarstva. Prihvatljive aktivnosti su:   a) kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva, c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta, d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda, h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I, i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.   JU Rera SD za koordinaciju i razvoj SDŽ će u suradnji s djelatnicima Poljoprivredno savjetodavne službe i Lokalnim akcijskim grupama iz Splitsko-dalmatinske županije održati 10 radionica na području naše županije na kojima će prezentirati natječaj i način prijave na ovu podmjeru ruralnog razvoja. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.   Srdačan pozdrav,                                                                    

Poziv - Omiš Objavljeno 13.1.17.       Klasa: 130-03/17-02/0001 Ur. broj: 2181-223-04-17-0001   Split, 13. siječnja 2017.               Poštovani

Godišnji plan javnih natječaja za 2017. godinu - za UDRUGE, tablica Objavljeno 12.1.17.          REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/17-03/05 URBROJ: 2147-04/17-03 Gradac, 10. siječnja 2017. godine   Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), članka 8.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Objavljeno 29.12.16.  Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto lučki redar na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca objavljuje   OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada sa područja općine Gradac Objavljeno 23.12.16.  Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12), članka 12 Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,