gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljenje komunalnih djelatnosti na području općine Gradac Objavljeno 22.9.16.  Na temelju članaka 8. i 9. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni

Obavijest Objavljeno 17.8.16.  O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja prijavljenih na natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel općine Gradac   Pisano testiranje održati će se u prostorijama općine Gradac dana  22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati : -         Andrea Prce, Gnjile 7, 21330 Gradac -         Ivana Popovac, Put Vrila 19a, Banja, 20344 Komin     S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će intervju istog dana.   Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici općine Gradac ww.opcinagradac.hr   Gradac, 16.08.2016.