gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti - riva u Zaostrogu Objavljeno 30.1.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/17-03/40 URBROJ:2147-04/17-03 Gradac, 27. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine

Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti Objavljeno 30.1.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/17-03/39 URBROJ:2147-04/17-03 Gradac, 27. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 120/16) i članka 45. Statuta Općine

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju zemljišta Objavljeno 23.1.17.            REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/17-03/16 URBROJ:2147-04/17-03 Gradac, 23. siječnja 2017. godine   Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ 

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu strategije razvoja općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2019. godine Objavljeno 17.1.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/17-03/10 URBROJ: 2147-04-17-03   Gradac, 16. siječnja 2017.                Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac

Plan prijma u službu u Vlastiti pogon općine Gradac u 2017. godini Objavljeno 17.1.17.  Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 49. Pravilnika o unutarnjem redu i poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na