gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Obavijest o odlaganju krupnog otpada Objavljeno 04.10.17.    O  b  a  v  i  j  e  s  t   Obavještavaju se stanovnici općine Gradac da je do daljnjega zabranjeno odlaganje krupnog otpada, granja, građevinskog materijala i sl. na javim površinama pored kontejnera na području cijele

Natječaj za dodjelu najviše deset stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za školsku godinu 2017./2018. Objavljeno 28.9.17.    REPUBLIKA  HRVATASKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K   r a s p i s u j e   N A T J E Č A J za dodjelu najviše deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2017. /

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave Objavljeno 19.9.17.       REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 022-05/17-03/811 URBROJ: 2147-04/17-03 Gradac, 19.  rujna  2017. godine   Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09,

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE GRADAC (2017-2022) Objavljeno 13.9.17. Javni poziv za izradu strategije razvoja Općine Gradac pdf    Poziv za izradu usluge strategije razvoja pdf    Projektni zadatak word