gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

OBAVIJEST O PREKIDU NAPAJANJA EL. ENERGIJOM - DRVENIK Objavljeno 12.4.17.  Obavijest o prekidu  pdf. 

Podaci o prijamu u službu u Vlastiti pogon općine Gradac Objavljeno 31.3.17.  PODACI VEZANI ZA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U VLASTITI POGON OPĆINE GRADAC NA RADNO MJESTO KOMUNALNI RADNIK – 6 IZVRŠITELJA NA ODREĐENO VRIJEME NA  ŠEST MJESECI UZ OBVEZAN PROBNI RAD OD 2 MJESECA   Na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o dodjeli sredstava Udrugama Objavljeno 08.3.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:022-05/17-03/93 URBROJ:2147-04/17-03 Gradac, 08. ožujka 2017. godine   Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ , broj 79/09, 01/13, 02/13), članka 30.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti Objavljeno 21.2.17. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 022-05/17-04/403 URBROJ: 2147-04/17-04 Gradac, 21. veljače  2017. godine   Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 12/17  od  08. veljače 2017.godine objavljuje   OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost   I. Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Gradac dana 27. veljače 2017. godine s početkom u 10:00 sati.   II. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći kandidat: -         Zlatka Andrijašević, Vladimira Nazora 1, 21330 Gradac.   III. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.   IV. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju intervju će se provesti istog dana.   V. Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr.   VIŠI STRUČNI SURADNIK                                                                                                                          ZA PRAVNE POSLOVE                                                                                                                         Andrea Prce Dostaviti: -         Internet stranica Općine Gradac, -         Oglasna ploča, -         Pismohrana, ovdje  

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti - komunalni radnici Objavljeno 15.2.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 022-05/17-04/390 URBROJ: 2147-04/17-04 Gradac, 15. veljače  2017. godine   Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik – 10 (deset) izvršitelja na