gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac na određeno vrijeme Objavljeno 13.6.17. Oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac na određeno vrijeme pdf.      Povjerenstvo pdf.      Podaci vezani za oglas pdf.

Konačni rezultati izbora Objavljeno 25.5.17.

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC Objavljeno 15.5.17.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta pdf.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRADAC Objavljeno 05.5.17.   Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Gradac pdf. 

PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE GRADAC Objavljeno 05.5.17.  Pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Gradac pdf.