gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

OBAVIJEST o izradi Urbanističkih planova uređenja naselja Objavljeno 15.10.12. Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/77, 38/09, 55/11 i 90/11) Općina Gradac daje O B A V I J E S T o izradi Urbanističkih  planova uređenja naselja "Gradac", "Gradac 1", "Gradac 2" i "Gradac

Prvi javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada Objavljeno 23.8.12. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK     Temeljem članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito neizgrađenim zgradama (''Narodne novine'' br. 86/12) Općina Gradac, objavljuje     prvi JAVNI POZIV vlasnicima / investitorima

Poziv - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ADRION Objavljeno 05.9.12. Republika Hrvatska Splitsko-dalmatinska županija Inicijativni odbor za osnivanje LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ADRION (gradovi: Makarska, Vrgorac / općine: Gradac, Podgora, Tučepi, Baška Voda, Brela, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd) Makarska, 20. kolovoza 2012.   PRIVATNIM

NATJEČAJ - dodjela koncesije za organiziranje i naplatu parkiranja, blokiranja i premještanja vozila Objavljeno 11.4.12. R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A   G R A D A C OPĆINSKI NAČELNIK Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i Odluke općinskog vijeća

Dokumentacija za nadmetanje - najam novog teretnog vozila Objavljeno 27.12.11. Na temelju članka 21., 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08 dalje u tekstu Zakon) OPĆINA GRADAC,  Stjepana Radića 3, 21330 Gradac, OIB: 43460605025 kao javni naručitelj objavio je poziv za nadmetanje u postupku javne nabave za predmet nabave: NAJAM NOVOG