gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Poziv - LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ADRION Objavljeno 05.9.12. Republika Hrvatska Splitsko-dalmatinska županija Inicijativni odbor za osnivanje LOKALNE AKCIJSKE GRUPE ADRION (gradovi: Makarska, Vrgorac / općine: Gradac, Podgora, Tučepi, Baška Voda, Brela, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd) Makarska, 20. kolovoza 2012.   PRIVATNIM

NATJEČAJ - dodjela koncesije za organiziranje i naplatu parkiranja, blokiranja i premještanja vozila Objavljeno 11.4.12. R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A   G R A D A C OPĆINSKI NAČELNIK Temeljem članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“NN” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i Odluke općinskog vijeća

Dokumentacija za nadmetanje - najam novog teretnog vozila Objavljeno 27.12.11. Na temelju članka 21., 31. i 32. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 110/07 i 125/08 dalje u tekstu Zakon) OPĆINA GRADAC,  Stjepana Radića 3, 21330 Gradac, OIB: 43460605025 kao javni naručitelj objavio je poziv za nadmetanje u postupku javne nabave za predmet nabave: NAJAM NOVOG

POZIV vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada Objavljeno 20.12.11. Općina Gradac poziva sve vlasnike i investitore nezakonito izgrađenih zgrada u naseljima općine Gradac da temeljem čl. 7 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama najkasnije do 31. prosinca 2012. podnesu zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju u svrhu

Preuzimanje: Natječajna dokumentacija UP/3 Objavljeno 08.11.11. Općina Gradac - Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave za izradu urbanističkih planova uređenja.