gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Ciljana izrada Izmjena i Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac (CRKVA SVETE BARBARE U STAROM NASELJU ZAOSTROG) Objavljeno 03.2.14.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL   Klasa: 022-04/14-04/ 507 Urbroj: 2147-04/14-04 Gradac,  02.             veljače 2014. godine                 Na temelju članka 86. Zakona  o prostornom uređenju i gradnji (“NN” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka općinskog načelnika općine Gradac Klasa: 022-05/14-03/ 37, Urbroj: 2147-04-14-03 od 31. siječnja 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel općine Gradac kao Nositelj izrade objavljuje   JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljane izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradac (crkva svete Barbare u starom naselju Zaostrog)   1.    Javna rasprava o Prijedlogu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradac - trajat će od 12. do  20.  veljače  2014. godine, 2.    Na javnom uvidu biti će izložen Prijedlog Izmjene i dopune PPUO Gradac - II, svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 sati, u prostorijama općine Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3. 3.    Javno izlaganje održati će se 17. veljače 2014. godine u 10,00 sati, u prostorijama općine Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3. 4.    Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradac,  primaju se 21. veljače 2014. 5.    Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:       - upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog           uvida      - davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,           - dostavom putem pošte na adresu: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel,                     Stjepana Radića 3, 21 330 Gradac.                                                                                            Jedinstvenu upravni odjel                                                                                                      Općine Gradac

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Gradac Objavljeno 23.1.14. Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 3. stavka 1. točke 9., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka

Odluka o autotaksi prijevozu na području općine Gradac Objavljeno 20.1.14.    Temeljem članka 46. stavak 1. i 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu  (NN br. 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 79/97, 1/13, 2/13) Općinsko vijeće općine Gradac na

Obavijest Objavljeno 23.12.13. Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika, Općina Gradac ne radi u vremenu od 23. prosinca 2013. do 07.siječnja 2014.godine. Sretan Božić i sretnu i uspješnu novu godinu žele Vam djelatnici Općine Gradac!

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NASELJA GRADAC, GRADAC 1, GRADAC 2 , GRADAC 3 Objavljeno 02.12.13. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL       Klasa: 022-05/13-04      Urbroj: 2147-04-13-04       Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji