gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Natječaj za dodjelu šest (6) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2013. / 2014. Objavljeno 18.11.13. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK r a s p i s u j e N A T J E Č A J za dodjelu šest (6) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2013. / 2014. I  OPĆI PODACI Općina Gradac raspisuje natječaj

Poziv svim korisnicima proračunskih sredstava Objavljeno 12.9.13. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:022-05/13-03/607 Urbroj: 2147-04/13-03 Gradac, 10.09.2013.       P O Z I V svim korisnicima proračunskih sredstava   U pripremi je izrada Proračuna Općine Gradac za 2014.godinu

Plan nabave za 2013. godinu Objavljeno 25.7.13.