gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Obavijest - javne površine Objavljeno 20.3.14. O  B  A  V  I  J  E  S  T       OBAVJEŠTAVAJU SE DOSADAŠNJI I BUDUĆI KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA ISTU ZA 2014. GODINU MORAJU DOSTAVITI OPĆINI GRADAC PUTEM POŠTE, S. RADIĆA 3, ILI OSOBNO NA PROTOKOL OPĆINE GRADAC NAJKASNIJE DO 15. SVIBNJA 2014. GODINE.   ZAHTJEV, KOJI SE PODNOSI U PISANOM OBLIKU, OBAVEZNO MORA SADRŽAVATI: -         PUNO IME I PREZIME PODNOSITELJA I NAZIV OBRTA (TVRTKE); -         ADRESU POSLOVNOG SUBJEKTA; -         LOKACIJU I KVADRATURU JAVNE POVRŠINE; -         DJELATNOST ZA KOJU ĆE SE KORISTITI TRAŽENA JAVNA POVRŠINA; -         PRESLIK PUNOVAŽNE OBRTNICE ILI REGISTRACIJE TVRTKE IZ KOJE JE RAZVIDNA ADEKVATNA DJELATNOST.                                                                      OPĆINA GRADAC       

Modernizacija javne rasvjete u općini Gradac Objavljeno 12.3.14. Dokumentacija za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave (pdf dokument)

Termoelektrana Ploče - Priopćenje Općine Gradac Objavljeno 05.3.14. Općina Gradac Stjepana Radića 3 21330 Gradac Klasa: 022-05/14-03/63 Ur.broj: 2147-04-13-03 Svim zainteresiranima PRIOPĆENJE OPĆINE GRADAC   Slijedom aktualnih zbivanja koja se dotiču namjeravane izgradnje termoelektrane u susjednim Pločama, Općina Gradac ovim želi iskazati svoj

Usklađivanje Općine Gradac s odredbama Zakona o javnoj nabavi Objavljeno 04.3.14. USKLAĐIVANJE OPĆINE GRADAC S ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI     Općina Gradac usklađuje se i s obvezama, odnosno odredbama Zakona  o javnoj nabavi tako da je početkom veljače 2014. godine u Ministarstvu  gospodarstva održan stručni ispit za sve koji su pohađali obrazovanje  iz područja javne nabave. Isti je položio i zamjenik općinskog načelnika općine Gradac Davor Andrijašević kome je Ministarstvo gospodarstva izdalo Certifikat  u području javne nabave (br. 526-06-02-01/2-14/17 od 10. veljače 2014.) čime Općina Gradac ubuduće može provoditi postupke javne nabave koristeći  isključivo vlastite kadrovske resurse.