gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2014./2015. Objavljeno 13.10.14. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   r a s p i s u j e   N  A  T  J  E  Č  A  J   za stipendiranje studenata u školskoj godini 2014./2015.   VISINA STIPENDIJA: Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima na području Republike Hrvatske u visini 700,00 kn mjesečno   UVJETI NATJEČAJA: Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su, od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, postigli prosjek ocjena najmanje 3,50. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje škole.   Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.   POTREBNA DOKUMENTACIJA: Na natječaj je potrebno  priložiti: 1. Molbu 2. Domovnicu 3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina 4. Potvrda visokog učilišta o upisu studenta za školsku godinu 2014./2015.  5. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi 6. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.   Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja općinskom načelniku općine Gradac, S. Radića 3, 21 330 Gradac. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati. O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja.    Gradac, 13. listopada 2014. godine   

Spomen ploča dr. Niki Andrijaševiću

Hrvatski znanstvenici i književnici u Gradcu Objavljeno 28.9.14.  U Gradcu je od 26.09 do 28.09.2014 održan simpozij Dani dr Nike Andrijaševića, čime je obogaćena hrvatska kulturna baština, ali i napravljen konkretan doprinos i pokazatelj smjera razvoja kulturnog turizma i posezonske ponude na dalmatinskoj obali.   Općina Gradac je u suradnji sa Društvom književnika Hrvatske ugostila eminentne hrvatske znanstvenike i književnike, koji su  obnovili sjećanje na dr. Niku Andrijaševića, hrvatskog intelektualca s početka 20.tog stoljeća, ali, njemu u čast prezentirali i druge radove, te vodili rasprave suvremenije tematike o održivom razvoju, prehrani, kulturnom turizmu, aktiviranju zapuštene rodne kuće dr. Nike Andrijaševića u kulturnoj ponudi.

Davor Andrijašević, donačelnik općine, o kulturnom turizmu u Gradcu

Održano PRESS druženje u Splitu povodom Dana dr Nike Andrijaševića Objavljeno 25.9.14. Uoči otvaranja Dana dr. Nike Andrijaševića, u Splitu je održano druženje sudionika s novinarima. U restaurantu legendarnog HVK Gusar gostima koji dolaze iz Zagreba pridružili su se i sudionici iz Splita. Kratkim izlaganjem, u ime organizacijskog odbora, nazočnima su dobrodošlicu poželjeli Davor Andrijašević, donačelnik općine Gradac i Slobodan Prosperov Novak, član Akademije dramskih umjetnosti.

Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Objavljeno 23.9.14. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 022-05/14-03/636 Urbroj: 2147-04/14-03 Gradac, 20.09.2014.godine PRORAČUNSKIM KORISNICIMA     I. UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA OPĆINE GRADAC ZA

XV športske igre invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne

XV športske igre invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne Objavljeno 22.9.14. 20. i 21. rujna 2014. u Drveniku su održane XV športske igre invalida Domovinskog rata HVO Herceg Bosne. U ime domaćina sudionike natjecanja pozdravio je načelnik općine Gradac Ivo Kosović. Pozdravne riječi uputio je i predsjednik Hvidre Herceg Bosne Dragan Radić, a igre otvorio gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je istodobno i pokrovitelj igara.

Izabran dobavljač električne energije Objavljeno 15.9.14. Izabran dobavljač električne energije U postupku javne nabave povjerenstvo Općine Gradac je 20. 08. 2014. godine izvršilo odabir najpovoljnijeg ponuđača za opskrbu električnom energijom. Tako je, nakon otvaranje ponuda od 25.07.2014., kojim su utvrđena dva ponuđača, dovršen otvoreni postupak javne nabave i izabran je najpovoljniji ponuđač: tvrtka Proenergy iz Zagreba, I. Marohnića 1, koja je istaknula najnižu ponudbenu cijenu od 276.996,41 kn. Ugovor se odnosi na razdoblje od 1. rujna ove godine, na rok od godinu dana.