gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju kanalizacije u Gradcu Objavljeno 16.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:022-05/16-03/55 Urbroj:2147-04-16-03   Gradac, 16. ožujka 2016.godine       Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09,

Obavijest korisnicima površina u privatnom vlasništvu na području općine Gradac koje se koriste za gospodarsku djelatnost Objavljeno 09.3.16.                                  O B A V I J E S T   KORISNICIMA POVRŠINA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC KOJE SE KORISTE ZA GOSPODARSKU DJELATNOST OBAVJEŠTAVAJU SE

Obavijest korisnicima javnih površina Objavljeno 09.3.16.          O  B  A  V   I  J  E  S  T KORISNICIMA JAVNIH POVRŠINA   OBAVJEŠTAVAJU SE SVI DOSADAŠNJI I BUDUĆI KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA KORIŠTENJE

Tehnička specifikacija Objavljeno 03.3.16.  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA   SANACIJA KANALIZACIJE STARI PORAT   1. Demontaža postojećih kamenih ploča (d=3cm) oko postojećih kanalizacijskih okana. Ponovna postava kamenih ploča nakon

Odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti ia izgradnju kanalizacije u Gradcu Objavljeno 03.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/52 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 03. ožujka 2016. godine   Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 8.

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Objavljeno 01.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/45 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 01. ožujka 2016.godine     Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne