gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o volonterskom obnašanju dužnosti zamjenika općinskog načelnika Objavljeno 28.4.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   Klasa:022-05/16-03/108 Urbroj:2147-04-16-03   Gradac, 28. travnja 2016. godine         Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Obavijest o lokacijama odvojenog prikupljanja otpada na području općine Gradac Objavljeno 05.4.16.  OBAVIJEST  O LOKACIJAMA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC     Od dana 15.3.2016. se, sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, na području općine Gradac otpad prikuplja i odvojeno.   U tom cilju Općina je odredila lokacije na kojim se

Odluka o visini grobne naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme Objavljeno 18.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 022-05/16-01/15 Urbroj: 2147-04/16-01   Gradac,  15. ožujka 2016. godine   Na temelju članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09,

Odluka o osnivanju/imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva Objavljeno 18.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/57 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 18. ožujka 2016.godine   Na temelju članka 26.  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od