gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za deratizaciju Objavljeno 26.2.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/38 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 20. veljače 2016.godine     Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne

Obavijest Objavljeno 19.2.16.  Obavještavamo Vas da službe općine Gradac, osim ureda komunalnog referenta općine Gradac Ljubomira Šarića,  neće raditi 22. i 23. veljače 2016. godine (ponedjeljak i utorak) radi dvodnevnog posjeta delegacije općine Gradac Bruxellesu, a sve na poziv i u organizaciji Davora Iva Stiera, hrvatskog zastupnika u europskom parlamentu.

Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2016. godinu Objavljeno 16.2.16. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/31 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 16. veljače 2016. godine Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« 74/14), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba