gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Obavijest korisnicima javnih površina Objavljeno 09.3.16.          O  B  A  V   I  J  E  S  T KORISNICIMA JAVNIH POVRŠINA   OBAVJEŠTAVAJU SE SVI DOSADAŠNJI I BUDUĆI KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA KORIŠTENJE

Tehnička specifikacija Objavljeno 03.3.16.  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA   SANACIJA KANALIZACIJE STARI PORAT   1. Demontaža postojećih kamenih ploča (d=3cm) oko postojećih kanalizacijskih okana. Ponovna postava kamenih ploča nakon

Odluka o početku nabave bagatelne vrijednosti ia izgradnju kanalizacije u Gradcu Objavljeno 03.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/52 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 03. ožujka 2016. godine   Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 8.

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnije ponude Objavljeno 01.3.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/45 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 01. ožujka 2016.godine     Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana općine Gradac Objavljeno 29.2.16. REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 022-05/16-04/05 Urbroj: 2147-04-16-04 Gradac, 26. veljače 2016.     Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju  („NN“ 153/13) i Zaključka 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju javne rasvjete Objavljeno 26.2.16.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK Klasa:022-05/16-03/39 Urbroj:2147-04-16-03 Gradac, 20. veljače 2016.godine     Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac i članka 24. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne