gradac brist podaca zaostrog drvenik

Novosti

Zapisnik sa treće sjednice Općinskog vijeća Općine Grada Objavljeno 23.10.17. Zapisnik word. 

Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2017./2018. Objavljeno 16.10.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK r a s p i s u j e   N  A  T  J  E  Č  A  J   za stipendiranje studenata u školskoj godini 2017./2018.   VISINA STIPENDIJA:   Općina Gradac

Odluka o uklanjanju stolova, stolica i ostale opreme s javnih površina na području Općine Gradac Objavljeno 12.10.17.  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADAC OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/17-03/825 URBROJ: 2147-04-17-03   Gradac, 11. listopada 2017.              Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac

Obavijest o odlaganju krupnog otpada Objavljeno 04.10.17.    O  b  a  v  i  j  e  s  t   Obavještavaju se stanovnici općine Gradac da je do daljnjega zabranjeno odlaganje krupnog otpada, granja, građevinskog materijala i sl. na javim površinama pored kontejnera na području cijele