gradac brist podaca zaostrog drvenik

Kultura i prosvjeta

Škole

Osnovna škola "Gradac" Gradac

Ulica kralja Tomislava 2
Gradac
Ravnateljica: Koni Bulfon

Telefon: +385 (0)21 697 553
Faks: +385 (0)21 697 700
Internet: os-gradac.skole.hr
E-mail: os-gradac-001@skole.t-com.hr


Područna škola Drvenik

Telefon: +385 (0)21 628 066


Područni odjel Zaostrog

Telefon: +385 (0)21 679 912

Vrtići

Dječji vrtić Gradac

Vukovarska b.b.
Ravnateljica: Dražena Radonič
Telefon: +385 (0)21 697 520

Podružnica Drvenik


Donja vala 129
Telefon: +385 (0)21 628 333

Knjižnice

Općinska knjižnica Hrvatska sloga Gradac
Stjepana Radića 1
Gradac

Ravnateljica: Mandalena Sinković Pavlović
Telefon: +385 (0)21 697 366
Web: www.okhsg.hr

Općinska knjižnica "Hrvatska sloga" Gradac u svojoj zbirci posjeduje preko 18 000 naslova.

Muzeji

Uresno društvo Gradac (zavičajna zbirka)

Kontakt osoba: g. Milko Andrijašević